Családsegitő és gyermekjóléti szolgálat

A család és gyermekjóléti szolgálat, egy olyan komplex szociális alapellátási forma, melynek célja a családok, egyének életvitelében beállt átmeneti, vagy időszakos krízis kezelése, enyhítése. A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez.Ezen feladatot a kistérség összes településén, az adott településen dolgozó családsegítő látja el. A családsegítők feladata az információk közvetítése a településeken elérhető támogatások, szolgáltatások köréről. Hivatalos ügyek intézésének előmozdítása. Tanácsadás biztosítása életviteli, kapcsolati, gyermeknevelési kérdésekben. Intenzív kapcsolatot ápol az önkéntesen együttműködő vagy együttműködésre kötelezett ügyfelekkel.

A szolgálat rendszeresen szervez prevenciós programokat mind a fiatal (nyári táborok, kortárs csoportok) mind az idősebb korosztály részére (RÁDérünk60+).

Az intézmény jelzőrendszert működtet, melynek segítségével tudomást szerez a segítségre szoruló családokról, gyermekekről,személyekről, szükség esetén beavatkozik, a jelzést tevőt informálja a megtett lépésekről.

Készenléti Szolgálat

Gödöllői járás

Munkanapokon 18,00-8,00 óráig, valamint szabad és munkanapokon egész nap hívható: 06-70-334-01-34 A hívás ingyenes!

Váci járás

Készenléti ügyelet (krízis helyzet esetében állandóan hívható telefonszám): 06/30-827-8558

Aszódi járás

Készenléti Ügyelet (krízishelyzetben hívható telefonszám: 06-30-220-1325

Adományok gyűjtése-közvetítés

A szolgálat adományokat (ruha, cipő, bútor, háztartási felszerelések) fogad és oszt szét az arra rászorulók részére. E szolgáltatás alapvető célja, hogy olyan hátrányos helyzetű családok helyzetén segítsen, akik élethelyzetükből adódóan képtelenek saját maguk és családjuk helyzetén javítani.

Egészségügyi szűrés szervezése

Havi rendszerességgel ügyfeleink súly- vérnyomás, és vércukor-szint mérésen vehetnek részt. 

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat előbbiekben ismertetett ellátásai térítésmentesen vehetők igénybe.

Társintézmények, Gyermekjóléti Központok

  • Aszód: 2170 Aszód, Petőfi S. u. 6. Tel: 06-28-400-103
  • Vác: 2600 Vác, Deákvári fasor Tel: 06-27-502-300
  • Gödöllő: 2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. Tel: 06-28-513-605

Speciális szolgáltatások

  • Ingyenes jogi tanácsadás
  • Pszichológiai ellátás
  • Családterápia
  • Készenléti Szolgáltatás

Támogatóink


Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

A VVTV intézményünket rendezvényeinek megörökítésével támogatja.

A honlap létrehozásához a TÁMOP 6.1.2 számú pályázati program nyújtott anyagi támogatást.