Szociális étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak napi egyszeri meleg ételről gondoskodik az intézmény, akik önmaguknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek azt biztosítani. Az étkeztetés a településen élő időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek számára nyújt segítséget. A szolgáltatást igénybe veheti az is, aki egészségi állapota miatt nem képes az étkezésről más módon gondoskodni. A szolgáltatást kérelem elbírálása után lehet igénybe venni. A kérelmeket az Intézményben bírálják el, majd értesítés útján értesítik az igénylőt, hogy milyen módon és milyen költségtérítés ellenében veheti igénybe a szolgáltatást. Veresegyházi Kistérség területén Veresegyház, Erdőkertes, Váchartyán, Vácrátót, Vácegres, Váckisújfalu és Galgamácsa településeken biztosítjuk a szociális étkeztetést. A családsegítő szolgálatnál lehet a kérelmeket igényelni, és leadni.

Az étkeztetés napi térítési díját az adott település Önkormányzata helyi szociális rendeletében szabályozza. A szociális étkezésért és kiszállításért térítési díj felszámolása történik, jövedelemtől függő mértékben, melyet az ellátást igénybe vevő a tárgyhónapot követően minden hónap 10-ig fizet meg. A számlázást a Veresegyház Kistérség Munkaszervezetének pénzügyi osztálya látja el, a házi segítségnyújtás szakmai vezető nyilvántartása alapján.

Az igénylő szükségleteinek megfelelően a gondozónő a házi segítségnyújtás keretén belül, külön megállapodás szerint a kiszállított ételt megmelegíti és segít az étkezésben.

Veresegyházon az ételt a Misszió Egészségügyi Központ konyhája készíti el, és a munkanapokon napján biztosítja. Erdőkertes az étkeztetést az Önkormányzat fenntartása alá tartozó iskolai konyha által, munkanapokon oldja meg, 

Amennyiben az ellátással kapcsolatban kérdése merülne fel, készséggel állunk rendelkezésére. Sarkantyús Szidónia szakmai vezető T: 06-70-931-09-67 Nagyné Gódor Csilla intézményvezető T: 06-70-931-09-66

Támogatóink


Az ESÉLY Szociális Alapellátási Központot a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.

A VVTV intézményünket rendezvényeinek megörökítésével támogatja.

A honlap létrehozásához a TÁMOP 6.1.2 számú pályázati program nyújtott anyagi támogatást.